2018.04.28 Alfi Taste of life 「芳香日日,生活茶」講座

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  紅茶分享又一章。昨日,在長年欣賞的經典保溫壺品牌Alfi 邀請下,與滿堂茶友們一起說茶飲茶、暢談紅茶生活的美好。

茶香四溢愉悅午后,好生盡興。酌,發現調酒之基酒收藏極是豐富有見地,技法與風味也佳。看來下回若有機會來訪港都,應再多流連些時間才是。
     
 
活動:「芳香日日,生活茶」講座
‧ 時間:2018年4月28日 (六)
 

 
公告欄