2021.04.08 Whisky Magazine 國際中文版十周年晚宴(美福大飯店)

 
 
餐前調酒
 
佐餐酒
 
開胃前菜
 
開胃前菜
 
開胃前菜
 
開胃前菜
 
肉骨茶燉珍寶盅
 
上湯牛油焗大蝦佐伊麵
 
醬皇鳳片鮮魷
 
陶板鮮蔬五色盤
 
酌酒繽紛三熱炒
 
酌酒繽紛三熱炒
 
酌酒繽紛三熱炒
 
陳皮豆豉蒸黃金鯧
 
蒜香海鮮炒飯
 
手工木桶滑豆花
 
寶島季節鮮果盤
 


 
  美福大飯店
    台北市中山區樂群二路55號
    02-7722-3399
     
 
公告欄
新作品。《葉怡蘭的生活美學課》

此部線上課程是我於創作之路上的嶄新嘗試,也是多年來在飲食裡生活裡長年涉獵體驗修習的最終集大成;更大有別於此刻市場主流的語言、商業、廚藝教學等明確實用性質,以生活美學為綱,並橫跨食、飲、居家等多重領域……